Aanpak

Aan de hand van een uitgebreide analyse wordt gekeken of het verstandig is het WGA risico onder te brengen bij een verzekeraar. Hiervoor dient eerst geïnventariseerd te worden:

  • hoe hoog is de gedifferentieerde WGA premie en is die correct berekend,
  • hoe het personeelsbestand er uitziet,
  • welke lopende WGA uitkeringen aan de onderneming worden toegerekend,
  • of WGA gevallen omgezet kunnen worden naar een IVA uitkering,
  • welke werknemers langer dan twee jaar ziek zijn geweest sinds 2004,
  • welke werknemers er op het moment van onderzoek langdurig ziek zijn.

Als deze analyse is gemaakt, kunnen wij offertes opvragen bij verschillende verzekeraars. Afhankelijk van de wens van onze opdrachtgever benaderen wij minimaal vier verzekeraars. Uit onderzoek blijkt dat in circa 75% van de gevallen het verstandig is om het risico te verzekeren bij een private verzekeraar.

Zelfs als de premie bij een verzekeraar hoger is dan bij het UWV, kennen wij praktijksituaties waarbij men toch kiest voor Verzekerd Risico Dragen. Het gaat namelijk niet om louter een afweging van de premies. Belangrijker is het antwoord op de vraag: Wat koop ik voor mijn geld bij een verzekeraar en wat koop voor mijn geld bij het UWV?

Comments are closed.