Profiel

Van Dillen Consultancy is in 1993 voortgekomen uit ervaringen van oprichter en eigenaar Theo van Dillen als looninspecteur bij een uitvoeringsinstelling (rechtsvoorganger van het UWV).

In de jaren ’90 voerden wij met name besparingsonderzoeken uit op het gebied van sociale verzekeringen. Toen de WAO werd geprivatiseerd is de overstap gemaakt naar advisering op het gebied van Eigen Risico Dragerschap WAO. Door de introductie van de WIA in 2004 is onze advisering zich gaan richten op het Verzekerd Risico Dragen voor de WGA (onderdeel van de WIA).

Nederlandse werkgevers betalen de eerste twee ziektejaren het salaris van een zieke werknemer zelf door. Daarna kan die werknemer in aanmerking komen voor een WGA of IVA* uitkering. De WGA uitkeringen worden voor een periode van 10 jaar door het UWV op de werkgever verhaald via de gedifferentieerde WGA premie. Ondernemers hebben de keuze: Bij het UWV verzekeren of bij een private verzekeraar. In het laatste geval wordt de onderneming Verzekerd Risicodrager.

Wanneer u Verzekerd Risico Drager wordt, zullen alle toekomstige WGA lasten door de verzekeraar worden vergoed. U betaalt de verzekeraar daarvoor een premie die 3 of 5 jaar vaststaat. De werkgever betaalt in dat geval geen gedifferentieerde WGA premie meer aan de Belastingdienst/UWV.

Iemand krijgt een WGA uitkering als hij of zij een loonverlies heeft van meer dan 35 % en er geen sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid.

Comments are closed.